Årsmöte för Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening

Posted on Leave a comment

Årsmöte för Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening Plats: Jämtögården Datum: 2017-04-09 Tid: 18:00 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare 4. Godkännande av röstlängd 5. Godkännande av dagordning 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden, justera dagens protokoll 7. Val av två […]

Ärtsoppedag i Rörbäck

Posted on Leave a comment

Jämtö folketshus föreningen vill härmed bjuda in till Ärtsoppedag i Rörbäck. Vi serverar ärtsoppa med smörgås till det ringa priset av 40 sek/person. Plats: Grillkåtan vid Rörbäcks camping När: den 25 mars mellan 11:00 och 14:00 M.v.h. Håkan Storelv  tel. 070-3783246