Årsmöte för Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening

Posted on Leave a comment

Årsmöte för Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening Plats: Jämtögården Datum: 2017-04-09 Tid: 18:00 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare 4. Godkännande av röstlängd 5. Godkännande av dagordning 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden, justera dagens protokoll 7. Val av två […]