Jämtön

Jämtön är en mycket levande by med totalt 391 innevånare och som ligger efter Norrbottenskusten ca 47 km NO Luleå. År 2004, och även 2010 blev Jämtön utsedd till ”Årets By” inom Luleå kommun. Under år 2007 har Jämtön haft en mycket positiv befolkningsutveckling, innebärande att antalet innevånare ökat från 379 till 391 personer, d v s med 3,2 %. Av dessa är 103 st barn/ungdomar upp t o m 19 år. En andel om 26,3% barn och ungdomar således, vilket är mycket positivt. Antalet hushåll vid årsskiftet 2007/2008 var 179 st. Det kan också nämnas att Jämtön från ca år 2000 och till dags dato ökat sin befolkning med ca 50 personer. Medelåldern var 41,6 år vid tidpunkten 2007-12-31. En gång i tiden har Jämtön varit en ö men har under århundradenas lopp p g a landhöjningen kommit att numera vara sammanbunden med land. I Jämtön har vi en slogan, som lyder: ”Jämtön, ön på fastlandet”.

Service
I Jämtön finns kyrka, vävstuga, bagarstuga, pensionärslägenheter (fyra st) och lokaler för fritidsaktiviteter. Dessutom finns Jämtögården (invigd 1991), vilken är utrustad med fullständigt kök och köksutrustning och är byns samlingslokal med plats för ca 150 sittande gäster. Den används också som förskola, och fritidsverksamhet. Jämtögården kan också med fördel hyras vid ex.vis fester eller andra större sammankomster.

Turism och fritid
Rörbäcks Camping & Havsbad, vackert belägen ca nio km från Jämtön, är ett utmärkt område med mycket fina sandstränder. Troligen är den en av Norrlandskustens mest familjära och bästa. Området har under 2017 rustats upp av medlemmar i Rörbäcks Turism och fritid ekonomiska förening. Campingen drivs sedan 1/5 2017 av Martin Forsberg. Campingen har 84 husvagnsplatser med el, två servicebyggnader, kiosk, tre uthyrningsstugor, två uthyrningsrum och även tältplatser.

Den gamla kronkajen i Rörbäck har numera upprustats och färdigställts till en helt ny och fin kaj. Fina möjligheter till jakt och fiske finns. Metträsket är en naturskön sjö med inplanterad regnbågslax. Handikappanpassad brygga, eldstäder, ”bakvalar” och torrtoaletter finns. Ca åtta mil skoterleder finns. Fem st kojor finns vid Brängstjärn, Yttre Kvarnträsket, Storheden (”Stället”), Lottakojan på Norralandet samt Claeskojan (en bit från Stentippen), vilka är öppna och kan användas av allmänheten. Lämningar av tjärdalar, kolmilor och skvaltkvarnar finns också.

Kulturpersonligheter
I Jämtön bor den erkände målaren/konstnären Tex Berg under delar av året i villa på Holmen, i vilken han också har en relativt nyuppförd ateljé. En annan kulturpersonlighet, nämligen författaren Gunnar Kieri, bor också permanent i villa på kvarteret i Jämtön.

JÄMTÖNS HISTORIA I NÅGRA DRAG

Jämtön, 1491 – 2007
Namnet Jämtön kommer troligen från en jämtlänning som enligt uppgift skall ha bosatt sig i byn samt att byn en gång för flera hundra år sedan verkligen varit en ö. Härledningen är dock osäker. År 1491 omnämns Jemtthöön för första gången i ett skriftligt material. Vid skattskrivningen år 1543 under Gustav Wasa fanns i Jämtön 16 skattebönder och i Jämtöavan 2 skattebönder. Jämtön var då en av de allra största byarna i Råneå-området. Råneå socken bildades år 1654, vilken senare blev Råneå kommun, vilken ”gick upp i” Luleå kommun år 1969. År 1989 byggdes fyra pensionärsbostäder och året därefter beslöts från Luleå kommuns sida att bygga Jämtögården (invigd 1991), vilken idag innehåller lokaler för barnomsorg och hemtjänst samt är dessutom samlingslokal. D essutom har f d gymnastiken blivit vävstuga, köket har blivit byabagarstuga, salen har blivit bordtennisrum och övre planet (hyrt av JAIK) har blivit fritidslokal för ungdomar. En asfalterad tennisplan färdigställdes 1992 och 1998/99 en hockeybana, båda i anslutning till Jämtögården. I Jämtön finns också ett elljusspår om 2,2 km och ett antal fina skoterleder. Det finns också en vandringsled som sträcker sig från Rörbäck via Valptjärn, Norralandet, Högsön och ända till Avafors. De planer som finns för framtiden är vissa kompletteringar kring hockeyplanen, uppskyltning av en del sevärdheter samt en del andra reparationer. Idag finns i Jämtön (inkl närliggande områden Jämtöavan, Rörbäck m fl) ca 400 innevånare och ca 170 hushåll.