Jämtö Småkyrka information

Stiftelsen Jämtö Småkyrka bildades 1956-11-21. Kyrkan är byggd i kåtastil i slutet av 1950-talet och är tämligen unik i sitt slag. Den invigdes av biskop Ivar Hylander 1960-11-20.Kostnaden för kyrka, klockstapel och inventarier uppgick till 96000 kr. Vid ett par tillfällen har TV sänt helgmålsringning från kyrkan. Vid byggandet av kyrkan erhölls bidrag från bland annat ”Kempes Minnesfond”. Stora och hängivna insatser från olika personer i byn gjordes också, bl a genom auktioner, insamling av medel, m m. Virke samt själva tomten skänktes av olika personer i byn. En hel del kom att insamlas genom syföreningen i Jämtön. I en veckotidning fanns till och med ett reportage om detta.

Kyrkan har ritats av Thurfjells arkitektkontor i Luleå. Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad har byggt orgeln. Altartavlan målades av Marianne Nordström som idag är nunna vid Alsike kloster i mellersta Sverige.

Beträffande den dopfunt som finns i kyrkan lär en gång dåvarande kyrkoherden Engelbert Byström på fråga ha yttrat: ”Den är en gåva”. Ingen vet således vem som gett den eller varifrån gåvan kom. När det gäller björkarna runt kyrkan planterades dessa av Bertil Björk med hjälp av Kjell Öström ”Borti Brete” i början av 1960-talet.

Innan Jämtögården invigdes år 1991 har samlingssalen i kyrkan också många gånger använts vid möten av olika slag, ex.vis vid de årliga jaktstämmorna. I skarven 1900-tal/2000-tal har yttertaket byggts om av frivilliga krafter från Jämtön.