Jämtöns Skytteförening

Fältskjutning

Kontaktperson: Peter Isaksson eller Tommy Åkerström
Adress: Grytholmsvägen 54, 955 92 Råneå
Telefon: 0924-310 46 eller 0924-311 39