Jämtöns VVO

Hanterar frågor rörande viltvården och jakten i byn. Tillsammans med grannbyarna Högsön och Siknäs har det bildats ett s k älgskötselområde.

Som nyinflyttad i Jämtön och intresserad av jakt, kontakta Mikael Gladh för information.

Dokument inom Jämtöns VVO:

Instruktion inbetalning jaktkort småvilt 2022

Jaktrapport Småvilt Jämtöns VVO

Kontaktperson: Mikael Gladh
Adress: Lavikvägen 109, 955 92 Råneå
Telefon: 0924-310 96 eller 070-364 11 11