Jämtöns VVO

Hanterar frågor rörande viltvården och jakten i byn. Tillsammans med grannbyarna Högsön och Siknäs har bildats ett s k älgskötselområde.

Som nyinflyttad i Jämtön och du är intresserad av jakt, kontakta Mikael Gladh för information.

Dokument inom Jämtöns VVO:

Jaktrapport Småvilt Jämtöns VVO

Instruktion inbetalning jaktkort småvilt

Jaktregler 2017/2018

Regler älgjägare 2017/2018

Jaktledarinstruktion 2017/2018

Kontaktperson: Mikael Gladh
Adress: Lavikvägen 109, 955 92 Råneå
Telefon: 0924-310 96 eller 070-364 11 11