Att göra

Gymet

I Jämtön kan man träna på gymet, som är utrustat med flera träningsmaskiner. Det finns 2 st spinningcyklar, 1 st Crosstrainer, 1 st Gå/Löpband, diverse redskap med viktmagasin (för samtliga muskelgrupper), hantlar, och skivstång. Det finns även en stepmaskin i gymet.
Gymet är öppet alla dagar. Årskort kostar 600 kr för vuxna, och 300 kr för ungdomar mellan 15-20 år. Kortet köps antingen kontant eller via inbetalning till postgiro. Medlem i JAIK är ett krav.


Rörbäcks Camping

Husvagnsplatser
Tältplatser
Minigolf
Boulebana


Skoterleder

Ca 65 km skoterleder finns under vintern, med anslutning mot alla våra grannbyar.


Utflyktskojor

Det finns kojor, vilka man tar en promenad till skogs för att besöka.


Alskärets havsbad

En bit utanför hamnen i Jämtöavan (”Neri Sjön”) ligger en ö som heter Alskäret och som har en mycket fin sandstrand och som lämpar sig mycket bra för bad. Alskäret ligger ca 800 m i sydvästlig riktning från hamnen räknat och syns väl därifrån. Platsen är inte så frekventerad av besökare, varför ett besök där av den som söker lugn och ro, väl kan rekommenderas. Skäret har sand och badmöjligheter åt såväl öst som väst, vilket gör att det är bara att välja plats, utifrån den vind som för tillfället råder.


Älgskyttebana

En för älgskytteprov godkänd bana finns vid Flakabacken, belägen ca 2 km söder om korsningen mitt i Jämtön i riktning mot Rörbäck. Öppet Slutet av juli — en bit in i augusti varje år
Telefon 0924-310 90


Vävstuga

Finns invid Jämtögården (f d Gymnastiken).


Sitt- och eldplatser samt sk. bakval

Finns på några ställen efter Jämtöälven (Vitån), bl a vid Gamla sågen, Revbron och Gammeldamne. Bakvalen vid Gammeldamen är också försedd med en eldplats. Dessutom finns en relativt nyuppförd bakval med tillhörande eldplats alldeles intill skogsbilvägen vid änden av Valptjärnvägen. Öppet året om.


Elljusspår

Finns vid Flakabacken, belägen ca 2 km söder om korsningen i Jämtön i riktning mot Rörbäck. Spåret ligger alldeles nära älgskyttebanan. En värmestuga finns alldeles intill elljusspåret. Öppet året om (skidåkning vintertid och löpning annan tid)


Hamnar och sjösättningsramper

I Jämtösund, Jämtöavan och Rörbäck finns fina och vindskyddade hamnar med plats för båtar samt iordningställda sjösättningsramper, tillverkade av betongelement. I Rörbäck har f ö helt nyligen (juni 2004) en helt ny kronkaj färdigställts.


Metträsket

I Metträsket finns inplanterad regnbågslax. Där finns också grillstuga (”bakval”) med tillhörande vindskydd samt en del bryggor. Fiskekort behövs. För ytterligare upplysningar v g kontakta ordföranden i Jämtöns Fiskevårdsförening Stefan Johansson, tfn 0924-311 81. Öppettider fastställs i särskild ordning varje år


Bagarstuga

Med gammaldags ”bakuugn”, degmaskin och övriga tillbehör invid Jämtögården (f d lärarbostaden). Öppet året om


Hockeybana

Med omklädningsrum finns invid Jämtögården. För ytterligare upplysningar v g kontakta Stefan Johansson, tfn 0924-311 81.


Rörbäcks Havsbad

Naturskön havsbadplats i det inre av Bottenviken, vilken är belägen ca 11 km från E 4 vid trafikplats Jämtön i riktning mot Rörbäck. Badplatsen är öppen dygnet runt. Telefon 0924-350 47 eller 070-395 15 15.


Kojor

Sex st med tillhörande eldningsmöjligheter, en vid Flakabacken (intill Elljusspåret), en vid Brängstjärn, en vid Yttre Kvarnträsket, en på den s k Storheden (”Stället”), en på Norralandet mellan Brännlandsvägen och Jämtöfjärden (Lotta-kojan) samt en relativt nära Stentippen (Claes-kojan) finns för allmän användning.


Upptäck den fina skärgården

Ta med dig båt, åk till Avan´s hamn, sjösätt, åk ut och upptäck den natursköna skärgården.


Storsanden (”Utolande”)

Vid Storsanden eller ”Utolande” som man förr kallade platsen, finns ett fint och barnvänligt havsbad. Badet utmärks av fin sandstrand samt att det på vissa ställen är relativt långgrunt. För att ta sig dit åker man ca 1200 m från korsningen mitt i Jämtön i riktning mot Rörbäck, varefter man svänger till höger efter en skogsväg strax nedanför Träskbacken. Därefter åker man någon km genom skogen tills man närmar sig några sommarstugor. Strax innan stugorna stannar man och går ner till vänster ett hundratal meter. Där ligger badplatsen.


Vandringsled

Under sommaren 2004 har en vandringsled färdigställts, vilken omfattar en vandring från Rörbäck till Högsölinjen. Planen är att den så småningom skall förlängas ända till Avafors. Leden löper längs vägar, skogsbilvägar, gamla kör- och kärrvägar och ibland i obanad terräng efter en nybruten stig. Längden mellan Rörbäck och Högsölinjen är ca 15 km. Den är uppmärkt med impregnerade stolpar och stolparna är målade i toppen. Självfallet är det också möjligt att vandra leden i olika kortare etapper. När det gäller själva ”skogsdelen” så börjar den i änden av Kronkilvägen, vilken väg ”avviker” från Rörbäcksvägen ett par km från Rörbäck och i östlig riktning från densamma. Från slutet av Kronkilvägen kommer man så småningom fram till änden av Valptjärnvägen, vilken väg ”avviker” från gamla riks 13 vid Metträskbacken i sydlig riktning. Här intill ser du ”Stället”, vilken koja passeras på stigen mellan Kronkilvägen och Valptjärnvägen. Man kan från Valptjärnvägen därefter ta sig vägledes och därefter skogsledes (efter östra sidan av Jämtöfjärden) ta sig mot E 4 och över densamma i nordlig riktning samt sedan efter Brännlandsvägen efter Norralandet i riktning mot Högsölinjen.