Skidspår och skoterleder

Posted on Leave a comment

Information från skidspårsdragare:Skidspår draget från pumphuset-älven-Klubben- Storsand-Storsandsvägen och ängar tillbaka till pumphuset. JAIK meddelar angående skoterleder:Kört skoterleden till Brängtjärn, Stället och till Kvarnträskkojan, och vänt där och kört tillbaka. Det var väldigt blött på Kvarnträsket. Även kört slingan i byn. Haft skidspårdragaren med hela tiden, så skidspår går parallellt med skoterspår.