Gymet information

Öppettider:
Alla dagar 06:30 till 23:00.

Avgifter:
Årskort:               500 kr / kalenderår
Student > 20 år: 300 kr / kalenderår

Förlorad tag:       100 kr

Medlem i JAIK är ett krav:
Familj:    50 kr
Enskild:  25 kr

JAIK medlemskort köper ni hos ordförande David Andersson.

Ni kan betala in avgiften på postgiro 63319-8.

Tag till gymet hämtas hos:
Peter Suup, Laviksvägen 23 i Jämtön.
Göran Åberg, Rörbäcksvägen 557 i Jämtöavan.