Jämtöavan

Jämtöavan är en egen by, belägen ca tre km från Jämtön i riktning mot Rörbäck. Byn har ett 50-tal innevånare och en fin fiskehamn med några gamla sjöbodar och utsikt mot Rånefjärden i väst. Ett unikum för Jämtöavan är att den lilla byn tidigare härbärgerat totalt fyra olika båtbyggerier. Idag finns en tillverkare av åror kvar. Under sommartid ökar befolkningen i Jämtöavan avsevärt, eftersom många fritidshus finns i området.


Hamnen i Jämtöavan.