Jämtöns Byamän och byaråd

Hanterar för byn samfällda frågor av varierande slag.
Byaålderman är Anders Karlsson.

Kontaktperson: Anders Karlsson
Telefon: 072-506 69 05