Rörbäcks Hamnförening

Rörbäcks Hamnförening är en förening som förvaltar och utvecklar hamnen i Rörbäck, vilken är en hamn med fullt segeldjup intill kaj och som har ett mycket fint och vindskyddat läge. Kajen hade tidigare en gammal trätimring men har numera blivit upprustad med stålspont. Sedermera har under juni månad 2004 en helt ny ”kronkaj” färdigställts med en alldeles ny överbyggnad.

Kontaktperson: Mikael Gladh
Adress: Lavikvägen 109, 955 92 Råneå
Telefon: 0924-310 96 eller 070-364 11 11

 

Dokument inom Rörbäcks Hamnförening:

Årsmötesprotokoll 2020

Förvaltningsberättelse 2020

Ekonomisk rapport 2020

Årsmötesprotokoll 2016