Vitådalen

Byar i samverkan
Vitådalen erbjuder utflyktsmål och gästfrihet. Här hittar ni fina fiskevatten, bra badmöjligheter och sköna naturupplevelser. Vi i Vitådalen bor i ett naturskönt område som vi gärna delar med oss av. Här finns trevliga sommarkaféer, fina fiskevatten, badmöjligheter, utflyktsmål, gästfrihet och tystnad.

Föreningen Vitådalen
Lite kort om föreningen Vitådalen: Alla boende längs Vitådalen från Rörbäck till Dockasberg räknas som medlemmar. Arbetet i föreningen bygger på de byautvecklingsgrupper som bildats i byarna längs älvdalen.

Jämtön: Rörbäck, Jämtöavan och Jämtön
Högsön: Strömsund och Högsön
Vitå: Vitå, Vitåfors, Heden och Långtjärn
Forshed: Avafors, Hovlös, Kvarnberg, Långsund, Långvik, Strandforssel, Forshed, Långsund, Långsel, Lilla Näverberg, Grundforshed, Tallberg, Dockas och Dockasberg

Föreningen Vitådalen är ett samarbetsorgan för dessa byautvecklingsgrupper, där gemensamma intressen skall stöttas och större projekt samordnas. Föreningan kan agera i kontakter med kommun, länsstyrelse, andra föreningar, lokala byautvecklingsgrupper m fl, allt för att driva byarnas gemensamma intressen. Arbetet i föreningen är politiskt obundet och skall vara enkelt och obyråkratiskt. Föreningen ger varje år ut en folder med upplysningar om olika sevärdheter och evenemang inom området.

Människorna gör bygden
Trivsel och glädje är något som vi önskar alla som bor i denna bygd. Tillsammans med varandra sker saker och ting mycket lättare. Arrangemang som t e x dans, musik, pub, marknader, caféer, teater och projekt som ex.vis skoter- och vandringsleder, badplatser, siktröjning, natur- och kulturvård.

Det är många som uppskattar fiske i hav, sjö, träsk och älv eller fina naturupplevelser kring skog och vatten. Förutsättningarna är många längs hela Vitådalen och vi som bor här har möjligheterna i våra händer.

Målsättningen för föreningen Vitådalen är att bidra till att skapa en trivsam boendemiljö och intressanta fritidsaktiviteter för byarnas befolkning. Vi vill dessutom värna och bevara vår fina natur- och kulturbygd. Kan det också leda till arbetstillfällen eller till att turister vill komma hit, är det naturligtvis något som föreningen vill verka för.

Först och främst vill vi framhålla att det inte är någon liten grupp eller någon enskild förening som kan skapa utveckling i byarna, utan det är människorna som gör bygden.

Tänkbara projekt de närmaste åren är: Natur- och kulturvård i form av kulturmiljöer, kreaturbete, siktröjning, naturvärdesinventering och gamla odlingsmarker.

Utflyktsmål

Rikti Dockas
Nybyggargård från 1850-talet. Ej farbar väg före midsommar. En kort naturstig leder till rester av mycket gammal skog. Många av de största tallarna är över 400 år gamla. Övernattningsmöjligheter och eldplatser.

Storkrokberget väster Långsel
Berget är Luleå kommuns högsta berg, 307 meter över havet. Det sluttar brant ner mot Vitån. Det finns ingen farbar väg till berget. Besökaren får räkna med ca 2 km skogsvandring.

Paddling
Vitån är det längsta vattendraget inom kommunen. Från kommungränsen i norr till utflödet i havet är det ca 5 mil. Från Jämtöfjärdens utflöde och ut till havet, kallas vattendraget ”Jämtöälven”. Det går inte att paddla hela sträckan ner till havet. Under vår och höst är många forsar vattenrika och farliga att färdas genom. Sommartid är vattenstånden lågt på långa sträckor, vilket innebär att kanoterna måste bäras.

Toppstugan väster Forshed
Koja och eldplats. Ta vägen förbi fd Roos Lanthandel eller Tuvbäcksvägen och Norra Långviksvägen.

Hovlössjön
Norra Strandbadet, fint bad och rastplats.

Gammal kvarnplats intill Kvarnberg
Vid Kvarnån, finns en stig från stora vägen, som leder fram till kvarnplatsen där det också finns en rast- och eldplats.

Kristinakojan
Från vägen E4-Tallberg, ca 5 km norr om Avafors, tag vänster, vid Bjurånäsvägen, åk ca 3 km till Stycktjärnvägen som efter ca 4 km leder till kojan. Övernattningsmöjligheter samt tillgång till köksutrustning finns i kojan. Skoterklubben är ansvarig.

Avafors masugn
Gammal masugnsruin, verksam åren 1834-1887. Rastplats med eldstad och gångvänlig mark. Enorm blompakt under sommaren.

Naturstig från Vitåfors till masugnen i Avafors
Vandringsled längs Vitån med bivacker, eldplatser och information längs stigen. Informationstavlor i Vitåfros och vid masugnen i Avafors. Ledens längd ca 10 km.

Bäverstigen i vitåfors
Naturstig nedströms Vitån, med start vid badplatsen intill bron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser. Information om bäver längs stigen. Ledens längd ca 2 km.

Naturupplevelser
Guidade skogsvandringar kan ordnas för intresserade av djur, växter, ekologiskt samspel samt naturhänsyn i vårt skogslandskap, Målgrupp: skolor och mindre intressegrupper. Bokning enligt överenskommelse med Olle Andersson, ring 070-368 49 64.

Fornlämningar vid Heden
Längs vägen Vitåfors mot Melderstein finns 3-400-åriga fornlämningar. Informationstavla och skyltat från vägen.

Sladastigen
Naturstig som utgår från skolan i Vitå och leder till sjön. Sladan, en av kustlandets artrikaste fågelsjöar. Bivacker med eldplatser, utsiktstorn och informationstavlor. Längd totalt ca 4 km.

Promenadväg längs Sladans strand
Utgår från anslagstavlan i Högsön. Vägen är ca 3 km. Bivack med eldplats vid Rödnäset.

Strömsunds Masugn
Gammal masugnsruin, verksam mellan åren 1741-1830.

Naturstig fram till orkidélokal
Från E4 förbi Jämtön, fram till 2 km hitom Rörbäck, vid Kronkilsvägen infart finns informationstavla som visar naturstigen sträckning. Längs stigen finns information som belyser naturskogens karaktärer i vårt skogslandskap. Vid Kvarnträsket kan man vid midsommartid beskåda blommande guckuskor. Vandringen kan fortsätta fram till Kvarnträskkojan och upp till Kronkilsvägen. Stigens längd, ca 3 km.

Vandringsled till E4
Vandringsguide med karta finns i låda vid den stora informationstavlan vid Kronkilsvägens infart ca 2 km hitom Rörbäck. Naturstig genom skogslandskapet, öster om Jämtön. Ledens totala längds är ca 12 km, varav 7 km efter farbar bilväg. Vid ”Stället” kan man vila och koka kaffe inne i kojan. Längs leden finns information om det ekologiska sammanhanget i naturen.

Vandringsled öster om Högsö- och Vitåfjärden
Naturstig genom skogslandskapet är under färdigställande. Start från E4 vid Jämtöbacken. Total längd är ca 8 km, varav 5 km efter farbar bilväg.

Rörbäcks havsbad
84 husvagnsplatser.
Uthyrningsrum, stugor för uthyrning, tältplatser att hyra.
Två Servicebyggnader, Sommarcafé.
Dusch, Wc, Minigolf, Boulebana. Kanotuthyrning
Bokning och information: 072-740 68 08.

Grillkåta Rörbäck
Vid Rörbäcks hamn. Plats för ett 30-tal personer.
Bokning: Göran Åberg 0924-311 36.

Tjärdalar Nötkallen
Lämningar efter två stora tjärdalar. Skylt vid vägen melan Jämtöavan och Rörbäck.

Den blå sjön – Blåmissusjön
Mellan Högsön och Strömsund, längs den gamla vägen finns den ”blå sjön”. Vattnet är kristallklart och vid rätt ljus azurblått. sjön är kanske Sveriges naturligt suraste sjö, med ett pH-värde på ca 3. Orsak till försurningen är att alunjordar (sulfidjordrar) i sjöns närhet utdikades. Vid torrläggning av alunjordar oxideras sulfiderna med försurning och utfällning av vattnets humusämnen som följd. Därför blir vattnet glasklart.

Fiskevatten

Renoträsk
Abborre, inplanterad röding, harr, regnbåge.
Fiske med drag, mete eller fluga.
Dygnskort: 60 kr Årskort: 300 kr.
Båt för uthyrning,nyckel hos Margaretha Roos och Tor Larsson.

Fiskekort:
Margaretha Roos 0924-620 32
Ture Roos 0924-620 33
Hubert Lantto 0924-610 00
Tor Larsson 0924-600 23
Filip Engman 0924-600 18

Hovlössjön
Gädda, abborre, sik, löja och inplanterad öring.
Dygnskort: 50 kr Årskort: 250 kr Familjekort: 300 kr (2 vuxna och barn under 16 år).
Mossaträsk – Där gäller dygnskort i Hovlössjön.

Fiskekort:
Sven-Erik Drugge 0924 720 18
Monica Hansson 070-204 96 66
Annika Drugge 070-524 92 32
Greta Roos 0924-620 34
Båt för uthyrning. Nyckel hos Sven-Erik Drugge.

Djupträsket
Vitådalens skoterklubb arrenderar Djupträsket, där det två gånger per år planteras in regnbåge.
Det finns bryggor, grillplatser och utedass kring sjön.

Ett årskort kostar för medlemmar 500 kr/familj, 350 kr enskild.
90 kr/dygn för medlemmar och 100 kr/dygn för icke medlem.

Max 3 ädelfiskar per dygn. Respektera.

Korten finns att köpa hos:
Arne Olsson, Vitå
Anders Andersson, Vitå
Greta Roos, Forshed
Ture Roos, Forshed
OKQ8, Töre
Håkan Hellman, Morjärv

SWISH
Nu går det även att köpa kort via Swish.
Telefonnummer: 070-587 54 66 (Arne) eller 070-550 17 82 (Anders).
Notera namn, datum när du ska fiska, och klockslag när du ska börja fiska.

Upplysningar via ovanstående telefonnummer.

Långsmalatjärn – Långtjärn
Inplanterad regnbåge 2-3 ggr/år. Tillgång till stuga, toalett, grillplatser.
Premiär 21 juni kl: 9:00. Fiskekort vid premiär 100 kr, därefter 80 kr/dygn.
Information: www.byar.lulea.se/långtjärn
Kontakt: Sven Wennerström 0924-520 00.

Metträsket Jämtön
Regnbåde och bröding, inplanterad 3 ggr/år. Utsättning maj, juli och oktober. Bivacker, eldstäder, handikappbrygga och toaletter.

Fiskekort:
Dygnskort: 100 kr, ungdomskort 50 kr, familjekort/dygn 200 kr, säsongkort 600 kr.
OKQ8 Råneå, Medborgarkontoret Råneå, Vildmarksshopen Lulep, Shell Töre, Mieko Fishing Luleå,
Ingrid Åkerström Jämtön 0924-311 22.
Information Stefan Johansson 0924-311 81.

Lokaler att hyra

Forshedsgården
Plats för 60 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Margaretha Roos 0924-620 32.

Bagarstugan i Forshed
Bokning: Stina Roos 0924-620 33.

Vitå Folkets hus
Plats för 200 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Olle Andersson 0924-301 34.

Vitå Bygdegård
Bokning: Elisabeth Öhman 0924-300 73.

Bagarstugan i Vitå
Bokning: Berit Larsson 0924-301 11.

Vitå BK:s Klubblokal
Bokning: Gunnar Andersson 0924-301 12.

Högsöns Bygdegård
Plats för 80 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Anna Säthergren 070-692 20 31.

Bagarstugan i Högsön
Bokning: Anna Säthergren 070-692 20 31.

Jämtögården

Plats för 150 personer, fullt utrustat kök.
Bokning: Eskil Johansson 0924-311 24 eller via www.jamton.se
Övrigt: Tennisbana och Hockeyplan

Bagarstugan i Jämtön
Bokning: Ingrid Åkerström 0924-311 22.

Rörbäcks Havsbad och Camping
84 husvagnsplatser.
Uthyrningsrum, stugor för uthyrning, tältplatser att hyra.
Två Servicebyggnader, Sommarcafé.
Dusch, Wc, Minigolf, Boulebana. Kanotuthyrning
Bokning och information: 072-740 68 08.

Rörbäcks hamnförening
Gäst- och djuphamn.
Information: Mikael Gladh 070-364 11 11.

Strömsundshemmet
Öppet maj-december.
Läger, kurser, konferenser, vandrarhem, stugor för uthyrning. Matsal för 60 + 40 personer, sängplatser för ca 100 personer. Bastu, dusch, badstrand, brygga, roddbåt.
Upplysningar och bokning: Föreståndare Ingalill Juhlin 076-813 30 81.
Församlingsexpeditionen i Råneå 0924-557 50.