Rörbäcks Turism och fritid

Vi har bildat en ekonomisk förening
Den 13/1 2016 var det ett möte i Jämtögården där vi bestämde oss för att bilda en ekonomisk förening med namnet ”Rörbäcks turism och fritid ekonomisk förening”. 
Den 9/4 2017 hade vi vår första föreningsstämma. 

Målsättningen
Skälet till att vi bildade föreningen var att vi vill se till att Rörbäcks camping ska bli en plats för alla. Vi medlemmar ska tillsammans med intresserade föreningar och andra se till att campingen rustas upp så att vi kan få en intresserad entreprenör att sköta campingen. Vår målsättning är också att engagera en arrendator som vill driva själva campingen.
Det har lyckats och nu drivs campingen av Mervi och Martin Forsberg.

Styrelsen som valdes på föreningsstämman 2017
Vi i styrelsen som valdes på föreningsstämman ser gärna att ni kontaktar någon av oss om ni har frågor.

Ordförande     Reine Lundqvist 070-679 28 32
      Elizabeth Bergman 070-637 77 47
      Mikael Gladh 070-364 11 11
      Ulla Röding 070-555 71 40
      Wigert Engström 070-229 06 63
      Yvonne Berg 070-395 64 45
      Håkan Storelv 070-378 32 46
      Göran Åberg 070-299 82 16
      Martin Forsberg 070-691 32 23

 

Frågor mm som rör medlemskapet
Göran Åberg har ansvar för medlemsregistret och är den person som ska kontaktas om någon är intresserad av att bli medlem eller vill ändra sin mailadress eller annat som har med medlemskapet att göra.
Görans mailadress är goran.aberg44@telia.com.

Med hälsningar

Styrelsen för Rörbäcks turism och fritid ekonomisk förening

/Reine Lundqvist
Ordförande