Jämtöns PRO

Jämtöns PRO finns för tillvaratagande och främjande av pensionärernas intressen. Föreningen anordnar också varje år ett antal utflykter och aktiviteter.

Kontaktperson: Sven-Erik Sterner
Telefon: 070-620 02 45