Jämtöavans Hamnförening

Föreningen hanterar gemensamma frågor rörande båtplatser, sjösättning, båtupptagning och båtuppläggning samt därmed sammanhängande frågor.

Kontaktperson: Göran Åberg
Adress: Rörbäcksvägen 557, 955 92 Råneå
Telefon: 0924-311 36 eller 070-299 82 16
E-post: goran.aberg44@telia.com