Skidspår och skoterleder

Posted on

Information från skidspårsdragare:
Skidspår draget från pumphuset-älven-Klubben- Storsand-Storsandsvägen och ängar tillbaka till pumphuset.

JAIK meddelar angående skoterleder:
Kört skoterleden till Brängtjärn, Stället och till Kvarnträskkojan, och vänt där och kört tillbaka. Det var väldigt blött på Kvarnträsket. Även kört slingan i byn. Haft skidspårdragaren med hela tiden, så skidspår går parallellt med skoterspår.